Metoda Montessori – na czym polega i i jakie są zalety tej progresywnej metody nauczania?

metoda montessori na czym polega

Metoda Montessori jest jednym z najpopularniejszych systemów wychowawczych i edukacyjnych na świecie mającym na celu zapewnienie dzieciom większej swobody w procesie uczenia się. Ma wiele zalet, ale ma też swoje wady. Sprawdź, na czym polega metoda Montessori i jakie są zalety tej metody nauczania.

Montessori – co to?

Metoda Montessori, znana również jako podejście Montessori, to podejście edukacyjne opracowane przez włoską lekarkę Marię Montessori. Po raz pierwszy zastosowano go w 1907 roku u dzieci upośledzonych umysłowo. Metoda charakteryzuje się zapewnieniem dziecku odpowiedniego rozwojowego środowiska uczenia się, tak aby dziecko mogło przejąć kontrolę nad własną edukacją.

Metoda Montessori opiera się na założeniu, że dzieci rozwijają się naturalnie, gdy mają swobodę wyboru tego, co mają robić. Rolą nauczyciela jest kierowanie procesem uczenia się dziecka delikatną, wspierającą ręką. Metoda Montessori uczy dzieci samodzielności, samokontroli oraz szacunku dla siebie i innych. Podejście Montessori do nauczania podkreśla ideę, że dzieci są z natury ciekawe i chcą dowiedzieć się więcej o swoim świecie. Stanowi to całkowity kontrast z innymi metodami nauczania, które wymagają od uczniów ścisłej dyscypliny i posłuszeństwa.

Na czym polega metoda Montessori?

montessori

Edukacja Montessori opiera się na przekonaniu, że dzieci są naturalnie chętne do nauki. Rolą nauczyciela jest stworzenie środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się poprzez własne doświadczenia, bez użycia przemocy czy przymusu.

W czasach, gdy nasze szkoły stają się przepełnione i nadmiernie pobudzone, edukacja Montessori jest idealnym rozwiązaniem. Metoda Montessori nie skupia się na zapamiętywaniu informacji; zamiast tego zachęca dzieci do poznawania świata poprzez eksplorację i własne doświadczenia. System ten jest używany od dziesięcioleci i wciąż zyskuje na popularności.

Pedagogika Montessori – główne zasady

Montessori to metoda nauczania małych dzieci poprzez zapewnienie im dostępu do doświadczeń, które angażują zmysły, tworzą egocentryczną etykę pracy i dają zrozumienie życia poprzez praktyczne działania.

Główne zasady pedagogiki Montessori to:

1) Dziecko jest istotą ludzką z własną naturą i osobowością, którą jako taką należy szanować.

2) Dziecko ma wrodzoną chęć do nauki i rozwoju.

3) Nauka powinna być twórcza, aktywna i praktyczna; nie powinno być bierne ani zgniłe.

4) Środowisko, w którym odbywa się nauka, powinno zaspokajać zarówno potrzeby fizyczne dziecka, jak i jego intelektualne; powinna wspierać niezależność i samodyscyplinę.

Wady i zalety metody Montessori

pedagogika montessori

Metoda Montessori to podejście do edukacji skoncentrowane na dziecku. Podkreśla praktyczne środowisko uczenia się, niezależność i wolność wyboru. Edukacja Montessori ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Chociaż metoda ta ma wiele zalet, Montessori nie jest pozbawione wad.

Wady Montessori

Metoda Montessori została skrytykowana za swoje wady, do których należą:

  • Brak ustrukturyzowanego programu nauczania i sztywnych metod nauczania
  • Niemożność przygotowania uczniów do rygorów akademickich innych szkół
  • Niektórym rodzicom trudno jest zapewnić dziecku materiały potrzebne do nauki tą metodą (więcej o książkach i materiałach edukacyjnych dla dzieci znajdziesz tutaj)

Zalety Montessori

Metoda Montessori ma wiele zalet dla dzieci. Po pierwsze, sprzyja samodzielnemu uczeniu się, ponieważ uczniowie mają pełny dostęp do materiałów i mogą eksplorować je we własnym tempie, bez presji ze strony nauczycieli lub innych uczniów. Po drugie, zachęca uczniów do kreatywności, ponieważ mogą używać swojej wyobraźni do tworzenia wszystkiego, co chcą, bez żadnych ograniczeń i ograniczeń. Po trzecie, pomaga uczniom rozwinąć globalną perspektywę, ponieważ widzą, jak inne kultury robią rzeczy inaczej, a to poszerza ich wiedzę i pomaga im zrozumieć różne punkty widzenia. Po czwarte, zapewnia możliwości zindywidualizowanego nauczania.

Metoda Montessori w domu

Metoda Montessori jest również przeznaczona dla dzieci uczących się w domu lub rodziców, którzy chcieliby wdrożyć ten styl nauki w domu z własnymi dziećmi. Chociaż wydaje się, że metoda Montessori może być dobrym pomysłem dla rodziców, aby uczyć swoje dzieci w domu, istnieje wiele założeń, które to utrudniają. Na przykład rodzice nie zawsze mogą nadzorować pracę wszystkich swoich dzieci lub kontrolować materiały, z których korzystają, co jest bardzo ważne w przypadku korzystania z tej metody. Niektórzy rodzice, którzy próbowali uczyć swoje dzieci metodą Montessori wskazują, że takie podejście jest bardzo czasochłonne i wyczerpujące.